The main altar, renovation

132

Ołtarz główny, renowacja, Zgłobień woj.podkarpackie